Bruksel 16-17 Nëntor - Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri raportoi javën e kaluar në Bruksel mbi situatën e komunitetit LGBTI në Shqipëri. Në një tur vizitash pranë institucioneve më të rëndësishme të Bashkimit Europian, të cilat punojnë drejtpërsëdrejti mbi zgjerimin, PINK parashtroi kërkesat e komunitetit LGBTI të Shqipërisë si dhe raportoi problemet e hasura në fushën e mbrojtjes nga...

Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri, Shtëpia e të Drejtave të Njeriut në Shqipëri (HRH) dhe Open Mind Spectrum Albania (OMSA) i kanë kërkuar Ministrit të Drejtësië Z. Ylli Manjani dhe Parlamentit të Shqipërisë që të njohin të drejtën e çifteve të të njëjtit seks për të gëzuar të drejtat dhe detyrimet që burojnë nga bashkëjetesa duke ndryshuar nenet 163 dhe 164 të Kodit të Familjes në mënyrë që...

Korçë, 5-6 Nëntor – Ambasada PINK zhvilloi në datat 5 dhe 6 Nëntor raundin e dytë të trainimeve me punonjësit dhe specialistët e Bashkisë Korçë, Drejtoritë Rajonale të Shëndetit Publik, Shërbimit Social, Policisë etj si dhe me punonjësit psiko-socialë dhe mësuesit e shkollave të mesme të qytetit. 

Rreth 60 ekspertë morrën informacion të detajuar mbi konceptet LGBTI, si dhe u njohën me...

7 Tetor 2015 - Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri zhvilloi në datat 1, 5 dhe 6 Tetor leksionet e para për tematikën LGBTI me mësuesit e Shkollave të Mesme të Përgjithshme “Abdulla Keta”, “Besnik Sykja” dhe “Aleks Buda” në qytetin e Tiranës. Trainimet u zhvilluan me mësues të shkencave shoqërore e të natyrës dhe u ndoqën nga rreth 50 mësues të këtyre shkollave.

Të mbajtura në kuadër të...

Përshkrimi: Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri kërkon të punësojë me kohë të plotë, një koordinator pranë zyrës së saj në kuadër të Projektit “Përmirësimi i jetës së personave LGBT në nivel lokal”. Koordinatori do ti bashkohet ekipit ekzistues dhe do të koordinojë aktivitetet me disa nga institucionet kryesore qeverisëse dhe arsimore të qyteteve Tiranë, Durrës, Elbasan, Vlorë...

Pozicioni:  Koordinator/e Trainimesh

Përshkrimi: Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri kërkon të punësojë me kohë të plotë, një koordinator/e pranë zyrës së saj në kuadër të Projektit “Përmirësimi i jetës së personave LGBT në nivel lokal”. Koordinatori/ja do ti bashkohet ekipit ekzistues dhe do të lehtësojë trainimet, studimet dhe aktivitetet kryesore të...

Martë, 14 Korrik 2015 – Në një gjykim historik të javës së kaluar, Gjykata e Apelit të Napolit në Itali, urdhëroi regjistrimin e martesës së dy grave franceze duke përfshirë këtu njohjen e të drejtave që burojnë nga martesa.

Gjykata vendosi se “nuk ka dyshim që mos-regjistrimi nga ana e autoriteteve italiane të martesës...

28 Qershor 2015 – Marshimi i 13të i Krenarisë në Stamboll u ndërpre ditën e djeshme dhe pjesëmarrësit të cilët ishin me mijëra u sulmuan nga Forcat e Policisë nën komandën e Qeverisë Lokale të Stambollit. 

Ndërkohë që për 12 vjet rrjesht kjo Paradë është zhvilluar me sukses dhe pa asnjë problem, këtë herë...

Bruksel 16-17 Nëntor - Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri raportoi javën e kaluar në Bruksel mbi situatën e komunitetit LGBTI në Shqipëri. Në një tur vizitash pranë institucioneve...
Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri, Shtëpia e të Drejtave të Njeriut në Shqipëri (HRH) dhe Open Mind Spectrum Albania (OMSA) i kanë kërkuar Ministrit të Drejtësië Z. Ylli Manjani...
Korçë, 5-6 Nëntor – Ambasada PINK zhvilloi në datat 5 dhe 6 Nëntor raundin e dytë të trainimeve me punonjësit dhe specialistët e Bashkisë Korçë, Drejtoritë Rajonale të Shëndetit...
7 Tetor 2015 - Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri zhvilloi në datat 1, 5 dhe 6 Tetor leksionet e para për tematikën LGBTI me mësuesit e Shkollave të Mesme të Përgjithshme “Abdulla...
Përshkrimi: Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri kërkon të punësojë me kohë të plotë, një koordinator pranë zyrës së saj në kuadër të Projektit “Përmirësimi i jetës së personave...
Pozicioni:  Koordinator/e Trainimesh Përshkrimi: Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri kërkon të punësojë me kohë të plotë, një koordinator/e pranë zyrës së saj në kuadër të...
Martë, 14 Korrik 2015 – Në një gjykim historik të javës së kaluar, Gjykata e Apelit të Napolit në Itali, urdhëroi regjistrimin e martesës së dy grave franceze duke përfshirë këtu...
28 Qershor 2015 – Marshimi i 13të i Krenarisë në Stamboll u ndërpre ditën e djeshme dhe pjesëmarrësit të cilët ishin me mijëra u sulmuan nga Forcat e Policisë nën komandën e...

Pages