Ambasada PINK / LGBT Pro në bashkëpunim me Universitetin e Vlorës zhvilloi pranë mjediseve të universitetit një leksion të hapur me afërsisht 100 studentë të degëve psikologji, juridik, gjuhe-letërsi etj. Aktiviteti u zhvillua në kuadër të Festivalit të Diversitetit i cili për herë të parë këtë vit po udhëton me leksione, ekspozita, shfaqje filmash etj nëpër qytete të ndryshme të vendit....

Indeksi e vendos Shqipërinë në vendin e 94-tërt nga 127

19 Maj 2015 - Ndërkohë që mediat publikojnë ato pak aktivitete publike dhe ndryshimesh ligjore e sociale në kuadër të mbrojtjes dhe avancimit të të drejtave të personave LGBTI, realiteti social e personave LGBT tregon diçka tjetër. Personat gay, biseksualë dhe trans në Shqipëri dhe botë u janë përgjigjur tre...

Strasburg, 12 Maj 2015, - “Europianët janë përgjithësisht të pa-vetëdijshëm për historitë personale të personave interseks dhe shkeljet me të cilat ato përballen. Stereotipet dhe normat e klasifikimit mashkull-femër kanë rezultuar në ndërhyrje të panevojshme kirurgjike tek fëmijët interseks, ndërkohë që shoqëria vazhdon të mos ketë asnjë informacion. Është koha për ta adresuar këtë situatë të...

PINK udhëton nëpër Shqipëri me leksione të hapura dhe aktivitete ndërgjegjësuese.

Në datën 4 Maj, Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri filloi Muajin e Diversitetit, një fushatë ndërgjegjësuese në nivel kombëtar në...

Në datën 9 Maj 2015 në kuadër  të Ditës Ndërkombëtare kundër Homofobisë, Transfobisë dhe Bifobisë, Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri zhvilloi leksion ndërgjegësues pranë Fakultetit të Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës.  

Aktiviteti u zhvillua në bashkëpunim me Fakultetin dhe  u ndoq nga studentë të degës Punë Sociale.

Në trajnim studentët mundën të njihen gjerësisht...

Në datën 8 Maj 2015 në kuadër të Ditës Ndërkombëtare kundër Homofobisë, Transfobisë dhe Bifobisë, Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri zhvilloi leksion ndërgjegësues pranë Fakultetit të Shkencave të Edukimit të Universitetit të Shkodrës.

Aktiviteti u zhvillua në Bashkëpunim me Universitetin e Shkodrës, Bashkinë e Shkodrës, Komisionerin për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe Qendrën e...

Tiranë, 7 Maj 2015 – Kuvendi i Shqipërisë miratoi sot në mbrëmje Rezolutën “Për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të pesonave që i përkasin komunitetit LGBT”, i cili u miratua me 75 vota pro dhe vetëm 2 kunder e 1 abstenim. Miratimi i kësaj Rezolute është një fitore e jashtëzakonshme për komunitetin LGBT, pasi që prej miratimit të Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, në fillim të vitit...

6 Maj 2015 – Javën e kaluar Parlamenti Europian miratoi progres-raportin e përvitshëm për Shqipërinë. Eurodeputetët theksuan nevojën për të bërë më shumë në rritjen e barazisë për personat LGBTI.

Në raportin për Shqipërinë, eurodeputetët mirëprësin “ngritjen e grupit të punës për të drejtat LGBTI pranë Ministrisë së...

Ambasada PINK / LGBT Pro në bashkëpunim me Universitetin e Vlorës zhvilloi pranë mjediseve të universitetit një leksion të hapur me afërsisht 100 studentë të degëve psikologji,...
Indeksi e vendos Shqipërinë në vendin e 94-tërt nga 127 19 Maj 2015 - Ndërkohë që mediat publikojnë ato pak aktivitete publike dhe ndryshimesh ligjore e sociale në kuadër të...
Strasburg, 12 Maj 2015, - “Europianët janë përgjithësisht të pa-vetëdijshëm për historitë personale të personave interseks dhe shkeljet me të cilat ato përballen. Stereotipet dhe...
PINK udhëton nëpër Shqipëri me leksione të hapura dhe aktivitete ndërgjegjësuese. Në datën 4 Maj, Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri filloi Muajin e Diversitetit, një fushatë...
Në datën 9 Maj 2015 në kuadër  të Ditës Ndërkombëtare kundër Homofobisë, Transfobisë dhe Bifobisë, Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri zhvilloi leksion ndërgjegësues pranë...
Në datën 8 Maj 2015 në kuadër të Ditës Ndërkombëtare kundër Homofobisë, Transfobisë dhe Bifobisë, Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri zhvilloi leksion ndërgjegësues pranë...
Tiranë, 7 Maj 2015 – Kuvendi i Shqipërisë miratoi sot në mbrëmje Rezolutën “Për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të pesonave që i përkasin komunitetit LGBT”, i cili u miratua...
6 Maj 2015 – Javën e kaluar Parlamenti Europian miratoi progres-raportin e përvitshëm për Shqipërinë. Eurodeputetët theksuan nevojën për të bërë më shumë në rritjen e barazisë...

Pages