14 Prill 2015 – Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri zhvilloi trajnimin një-ditor me përfaqësues të institucioneve të qeverisjes qëndrore në kuadër të iniciativës “Përmirësimi i performancës së administratës publike në mbrojtjen e të drejtave LGBTI”. Aktiviteti u ndoq nga ekspertë të Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë (MMSR), Ministrisë së Shëndetësisë, Ministrisë së Arsimit dhe Sportit...

9 Prill 2015 – Ambasada PINK / LGBT Pro zhvilloi pranë Bashkisë së Elbasanit trajnimin një-ditor me temë “Të drejtat LGBTI dhe ofrimi i shërbimeve miqësore”. Trajnimi u ndoq nga një numër shumë i madh përfaqësuesish të institucioneve të qeverisjes vendore të tilla si Drejtori të ndryshme pranë Bashkisë, Drejtoria Rajonale e Shëndetit Publik, Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social, organizata...

7 Prill 2015 – Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër, zhvilloi pranë kësaj të fundit trajnimin një-ditor “Konceptet LGBTI dhe ofrimi i shërbimeve miqësore”. Aktiviteti zgjati katër orë dhe zhvillohet në kuadër të iniciativës “Përmirësimi i jetës së personave LGBTI në nivel komunitar”.

Në aktivitet morën pjesë përfaqësues dhe ekspertë të Bashkisë Shkodër,...

31 Mars 2015 – Ambasada PINK / LGBT Pro në bashkëpunim me Bashkinë e Durrësit zhvilloi pranë Sallës së Këshillit Bashkiak trajnimin një ditor “Konceptet LGBTI dhe Ofrimi i Shërbimeve Miqësore”.

Aktiviteti i cili zhvillohet në kuadër të iniciativës “Përmirësimi i jetës së personave LGBT në nivel lokal/komunitar” u ndoq nga një numër i madh punonjësish të Bashkisë, përfaqësues të...

18 Mars 2015 - Ambasada PINK / LGBT Pro në bashkëpunim me Bashkinë e qytetit të Korçës zhvilloi pranë Qendrës së re Ndërkomunitare Kulturore trajnimin një ditor “Konceptet LGBTI dhe Ofrimi i Shërbimeve Miqësore”.

Aktiviteti i cili zhvillohet në kuadër të iniciativës “Përmirësimi i jetës së personave LGBT në nivel...

02 Mars 2015 – Drafti i Bankës Botërore, i propozuar së fundmi, mbi masat mbrojtëse mjedisore dhe sociale, i listojnë gratë, vajzat dhe grupet gjinore e seksuale si “grupe vulnerabël”. Duke bërë këtë BB nuk arrin të vlerësojë se si çdo grup është vulnerabël në mënyra unike për shkak të paragjykimeve shoqërore dhe barrierave ligjore.

Personat me orientim seksual, identitet gjinor apo...

DEKLARATË PËR SHTYP

Kodi Penal në Shqipëri të shmangë diskriminimin e personave LGBTI

Drejtuar:

Z. Ilir Meta – Kryetar Kuvendi i Shqipërisë
...

Nga Peter Tatchell

 “Ne duhet ti shfarrosim këta njerëz (homoseksualët) me rrënjë dhe degë… Ne nuk mund të lejojmë një rrezik të tillë për atdheun, homoseksuali duhet të eleminohet plotësisht”.

Këto ishin fjalët drithëruese të shefit të SS-ve, Heinrich Himmler, i cili dizenjoi masteplanin për pastrimin seksual të racës ariane.

Heinz F ishte një djalë gay...

14 Prill 2015 – Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri zhvilloi trajnimin një-ditor me përfaqësues të institucioneve të qeverisjes qëndrore në kuadër të iniciativës “Përmirësimi i...
9 Prill 2015 – Ambasada PINK / LGBT Pro zhvilloi pranë Bashkisë së Elbasanit trajnimin një-ditor me temë “Të drejtat LGBTI dhe ofrimi i shërbimeve miqësore”. Trajnimi u ndoq nga...
7 Prill 2015 – Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër, zhvilloi pranë kësaj të fundit trajnimin një-ditor “Konceptet LGBTI dhe ofrimi i shërbimeve...
31 Mars 2015 – Ambasada PINK / LGBT Pro në bashkëpunim me Bashkinë e Durrësit zhvilloi pranë Sallës së Këshillit Bashkiak trajnimin një ditor “Konceptet LGBTI dhe Ofrimi i...
18 Mars 2015 - Ambasada PINK / LGBT Pro në bashkëpunim me Bashkinë e qytetit të Korçës zhvilloi pranë Qendrës së re Ndërkomunitare Kulturore trajnimin një ditor “Konceptet LGBTI...
02 Mars 2015 – Drafti i Bankës Botërore, i propozuar së fundmi, mbi masat mbrojtëse mjedisore dhe sociale, i listojnë gratë, vajzat dhe grupet gjinore e seksuale si “grupe...
DEKLARATË PËR SHTYP Kodi Penal në Shqipëri të shmangë diskriminimin e personave LGBTI Drejtuar: Z. Ilir Meta – Kryetar Kuvendi i ShqipërisëZ. Fatmir Xhafa – Kryetar Komisioni për...
Nga Peter Tatchell  “Ne duhet ti shfarrosim këta njerëz (homoseksualët) me rrënjë dhe degë… Ne nuk mund të lejojmë një rrezik të tillë për atdheun, homoseksuali duhet të...

Pages