8.5% e zyrtarëve vendore mendojnë se personat LGBT duhet të marrin shërbime veçmas të tjerëve ose të destinuara vetëm për ta; 36 % e zyrtarëve publikë pranuan se njihnin një person LGBT. 42% e zyrtarëve publikë janë pro martesës në gjini të njëjtë, 34% mendojë se kanë të drejtë të krijojnë familje dhe 68% mendojnë se janë qytetarë si gjithë të tjerët.

...

15 Mars 2016 – Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri në bashkëpunim me Bashkinë Vlorë dhe Qendrën e Informimit të Bashkimit Europian në Vlorë hapën në mjediset e kësaj të fundit ekspozitën “Shija e Lirisë”, e para me tematikë LGBTI në qytetin bregdetar.

Një grup i aktivistëve PINK menduan të realizojnë një ekspozitë ku përmes fotografive amatoriale dhe profesionale të tregohet eksperienca...

Në datën 11 Mars 2016 Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri zhvilloi leksion ndërgjegësues pranë Fakultetit të Shkencave  Natyrore dhe Humane të Universitetit të Korçës.  

Aktiviteti u zhvillua në bashkëpunim me Fakultetin dhe  u ndoq nga studentë të degës Filozofi Sociologji.

Në trajnim studentët mundën të njihen gjerësisht me konceptet LGBTI, orientimin seksual, identitetin gjinor...

26 Shkurt 2016, Tiranë - Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri zhvilloi ditën e sotme një sesion informues për tematikën LGBTI me psikologë dhe punonjës socialë të Linjës Kombëtare të Telefonit të Fëmijëve dhe të rinjve – ALO 116 mbi këshillimin dhe ndihmën për të rinjtë dhe adoleshentët viktima të ngacmimit dhe bulizmit homofobik dhe transfobik. 

Aktiviteti i cili...

 Hapet Fushata: “Une Jam në Paradën e Tiranës, Po Ti?”

Shkurt 2016 – Ambasada PINK / LGBT Pro hapi sot zyrtarisht fushatën e saj nën moton “Une Jam në Paradën e Tiranës , Po Ti?” me synimin të mobilizojë institucionet, organizatat dhe qytetarët shqiptarë të bashkohen me datë 25 shtator 2016 në Marshimin e 3-të të...

Shkodër, 17 Shkurt 2016 - Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri me mbështetjen e Bashkimit Europian zhvilloi ditën e sotme leksionin për tematikën LGBTI me mësuesit dhe psikologët e Shkollave të Mesme të Përgjithshme të qytetit të Shkodrës. Trainimi u zhvillua me mësues të...

3 Shkurt 2016, Elbasan – Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri me mbështetjen e Instrumentit Evropian për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut dhe në bashkëpunim me Universitetin e Elbasanit ‘Aleksander Xhuvani” zhvilloi pranë mjediseve të universitetit një leksion të hapur me afërsisht 100 studentë të vitit të dytë të shkencave të edukimit dhe programit master. Aktiviteti u...

29 Janar 2016, Vlorë - Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri me mbështetjen e Instrumentit Evropian për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut zhvilloi sot në sallën e shkollës së mesme “Ali Demi’ trainimin “Të drejtat LGBTI dhe mbrojtja nga bulizmi”. Trainimi u zhvillua me mësues të shkencave shoqërore e të natyrës dhe psikologë të shkollave të mesme të qytetit të Vlorës “Ataturk”, “Halim Xhelo’, “...

8.5% e zyrtarëve vendore mendojnë se personat LGBT duhet të marrin shërbime veçmas të tjerëve ose të destinuara vetëm për ta; 36 % e zyrtarëve publikë pranuan se njihnin një...
15 Mars 2016 – Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri në bashkëpunim me Bashkinë Vlorë dhe Qendrën e Informimit të Bashkimit Europian në Vlorë hapën në mjediset e kësaj të fundit...
Në datën 11 Mars 2016 Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri zhvilloi leksion ndërgjegësues pranë Fakultetit të Shkencave  Natyrore dhe Humane të Universitetit të Korçës.   Aktiviteti...
26 Shkurt 2016, Tiranë - Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri zhvilloi ditën e sotme një sesion informues për tematikën LGBTI me psikologë dhe punonjës socialë të Linjës Kombëtare...
 Hapet Fushata: “Une Jam në Paradën e Tiranës, Po Ti?” Shkurt 2016 – Ambasada PINK / LGBT Pro hapi sot zyrtarisht fushatën e saj nën moton “Une Jam në Paradën e Tiranës , Po Ti...
Shkodër, 17 Shkurt 2016 - Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri me mbështetjen e Bashkimit Europian zhvilloi ditën e sotme leksionin për tematikën LGBTI me mësuesit dhe psikologët e...
3 Shkurt 2016, Elbasan – Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri me mbështetjen e Instrumentit Evropian për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut dhe në bashkëpunim me Universitetin e...
29 Janar 2016, Vlorë - Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri me mbështetjen e Instrumentit Evropian për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut zhvilloi sot në sallën e shkollës së mesme...

Pages