Organizohet në tiranë marshimi i 2-të i krenarisë i komunitetit LGBT dhe mbështetësve të tij

Tiranë, 11 Qershor 2015 – Komuniteti LGBTI në Shqipëri dhe mbështetësit e tyre marshuan sot në Paradën e 2-të të Krenarisë në qendër të Tiranës, të organizuar nga Ambasada PINK, Shtëpia e të Drejtave të Njeriut dhe OMSA Shqipëri. Marshimi është ndër aktivitetet më të rëndësishme...

10 Qershor 2015 – Komisioni Europian kundër Racizmit dhe Intolerancës (ECRI), organ monitorues pranë Këshillit të Europës, vëren se pavarësisht zhvillimeve pozitive Shqipëria ka probleme serioze me fjalimet e urrejtjes dhe integrimin e dobët të komunitetit Rom. Komisioni publikoi së fundmi një raport mbi Shqipërinë, ku analizon zhvillimet e fundit dhe çështje kryesore, si dhe jep rekomandime...

6 Qershor 2015 – Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës zhvilluan pranë këtij të fundit një workshop me mbi 30 studentë të degës Punë Sociale. Workshopi shërbeu si një ushtrim praktik për të vlerësuar konkretisht problemet dhe nevojat e personave LGBTI si dhe ndërhyrjet dhe ndihma që u duhet dhënë atyre nga punonjësit...

3 Qershor 2015 – Deputeti italian i Parlamentit Europian një kohësisht edhe anëtar i inter-grupit LGBTI pranë këtij të fundit zhvilloi një vizitë punë në Tiranë me rastin e aktiviteteve të Festivalit të Diversitetit dhe Tirana Pride 2015.

Në vizitën e tij Z. Viotti u takua me Ministren e Integrimit Znj. Klajda Gjosha, Komisioneren për Mbrojtjen nga Diskriminimi Znj. Irma Baraku dhe...

27 Maj 2015 – Ambasada PINK / LGBT Pro zhvilloi sot një trajnim të rradhës me aktivistë nga organizata rinore që veprojnë në Tiranë dhe që janë pjesë e Lidershipit të të Rinjve të Tiranës. Në koordinim me këtë të fundit u zhvilluar trajnimi ku morrën pjesë 14 aktivistë të rinj.

Trajnimi shërbeu për të ndarë me pjesëmarrësit konceptet LGBTI, ato të orientimit seksual dhe identitetit...

22 Maj 2015 – Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri në bashkëpunim me Ambasadën e Izraelit në Shqipëri shfaqën në mjediset e Universitetit “Aleksandër Moisiu” të Durrësit filmin “Melting Away”....

21-22 Maj 2015 – Ambasada PINK / LGBT Pro mori pjesë në seminarin/trajnimin dy-ditor me temë “Seksualiteti dhe Aftësitë për Jetën” i zhvilluar me mësuese të shkollës 9-vjeçarë të Babrrusë në rrethin e Tiranës. Ky aktivitet zhvillohej nga Qendra Shqiptare për Popullsi dhe Zhvillim (ACPD) dhe Qendra Rinore PO. Në të morën pjesë 20 mësuese të lëndëve të biologjisë, edukatës qytetare, edukimit...

Ambasada PINK / LGBT Pro në bashkëpunim me Universitetin e Vlorës zhvilloi pranë mjediseve të universitetit një leksion të hapur me afërsisht 100 studentë të degëve psikologji, juridik, gjuhe-letërsi etj. Aktiviteti u zhvillua në kuadër të Festivalit të Diversitetit i cili për herë të parë këtë vit po udhëton me leksione, ekspozita, shfaqje filmash etj nëpër qytete të ndryshme të vendit....

Organizohet në tiranë marshimi i 2-të i krenarisë i komunitetit LGBT dhe mbështetësve të tij Tiranë, 11 Qershor 2015 – Komuniteti LGBTI në Shqipëri dhe mbështetësit e tyre...
10 Qershor 2015 – Komisioni Europian kundër Racizmit dhe Intolerancës (ECRI), organ monitorues pranë Këshillit të Europës, vëren se pavarësisht zhvillimeve pozitive Shqipëria ka...
6 Qershor 2015 – Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës zhvilluan pranë këtij të fundit një workshop me...
3 Qershor 2015 – Deputeti italian i Parlamentit Europian një kohësisht edhe anëtar i inter-grupit LGBTI pranë këtij të fundit zhvilloi një vizitë punë në Tiranë me rastin e...
27 Maj 2015 – Ambasada PINK / LGBT Pro zhvilloi sot një trajnim të rradhës me aktivistë nga organizata rinore që veprojnë në Tiranë dhe që janë pjesë e Lidershipit të të Rinjve...
22 Maj 2015 – Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri në bashkëpunim me Ambasadën e Izraelit në Shqipëri shfaqën në mjediset e Universitetit “Aleksandër Moisiu” të Durrësit filmin “...
21-22 Maj 2015 – Ambasada PINK / LGBT Pro mori pjesë në seminarin/trajnimin dy-ditor me temë “Seksualiteti dhe Aftësitë për Jetën” i zhvilluar me mësuese të shkollës 9-vjeçarë të...
Ambasada PINK / LGBT Pro në bashkëpunim me Universitetin e Vlorës zhvilloi pranë mjediseve të universitetit një leksion të hapur me afërsisht 100 studentë të degëve psikologji,...

Pages