• Shqip
  • English

Video chat

Webcam chat by Camamba

Komuniteti LGBT “pushton” qendrën e qytetit me aktivitetet e IDAHO

21 Maj 2013, Tirana – Ky 17 Maj ishte shumë krenar për komunitetin LGBT në Shqipëri. Në një stil të papreçedentë, IDAHO, i cili festohet në më shumë se 100 vende në të gjithë botën, u realizua në Shqipëri me “Festivalin e Diversitetit” përkrah një serie të gjate aktivitetesh kulturore, edukative dhe informuese.

Ambasada PINK arrin një tjetër fitore kundër homofobisë

8 Maj 2013 – Lëvizja LGBT shqiptare ka hedhur sot një hap përpara në betejën kundër diskriminit dhe fjalimeve të urrejtjes në media. Ankesës së Ambasadës PINK / LGBT Pro Shqipëri mbi shkrimin diskriminues dhe denigrues të Z. Artan Lame kundër komunitetit LGBT i është përgjigjur sot Zyra e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi.

Pas marrjes në shqyrtim të ankesës nga PINK / LGBT Pro dhe njohjes në detaj me artikullin, Komisioneri për Mbrojtjen kundër Diskriminimit ka konstatuar se shprehjet e Z. Lame janë diskriminuese pasi ato paragjykojnë dinjitetin dhe cënojnë sigurinë për mbrojtjen nga dhuna të personave për shkak të orientimit seksual dhe identitetit gjinor.

Kuvendi miraton propozimet e Ambasadës PINK dhe Avokatit të Popullit për ndryshime në Kodin Penal

Seanca Plenare e Kuvendit të Shqipërisë i datës 2 Maj, ka qenë historik për lëvizjen LGBT në Shqipëri. Gjatë saj, ndër të tjera, janë miratuar dy ndryshime të rëndësishme që fuqizojnë ndjeshëm mbrojtjen ligjore të personave LGBT nga krimi dhe diskriminimi.

Gjatë diskutimeve për projektligjin “Për disa shtesa në ligjin nr.7895, datë 27.01..1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë, të ndryshuar” ndër të tjera u miratuan edhe dy ndryshime të rëndësishme: I pari ka të bëjë me përfshirjen si rrethanë rënduese të një krimi edhe motivim për shkak të orientimit seksual dhe identitetit gjinor, i cili parashikon të ofrojë edhe më shumë mbrojtje për personat e komunitetit transgjinor. Konkretisht, në nenin 50 të Kodit Penal, shkronja “j” ndryshohet si më poshtë:

VOTO Diversitetin- Ambasada PINK i kërkon forcave politike në Shqipëri të përfshijnë tematikën LGBT në programet e tyre politike dhe elektorale

Data 17 Maj është Dita Ndërkombëtare Kundër Homofobisë (IDAHO) që feston vendimin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë të vitit 1990 për heqjen e homoseksualitetit nga Klasifikimi Ndërkombëtar i Sëmundjeve. Prej disa vitesh, aktivistë dhe organizata LGBT në Shqipëri punojnë që në këtë datë dhe ditët përreth saj të rrisin ndërgjegjësimin e opinionit publik mbi homofobinë, bifobinë dhe transfobinë të cilat shkaktohen nga mungesa e informacionit dhe paragjykimeve të trashëguara mbi këtë subjekt.

Hueyda el Saied - Ambasadore e të Drejtave LGBT

25 Prill 2013 - Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri zhvilloi pranë mjediseve të saj një takim mes artistes së mirënjohur Huyeda el Saied dhe Grupit Rinor PINK. Në këtë takim ishin të pranishëm edhe Ambasadori i parë i PINK, Z. Altin Hazizaj që moderoi dhe takimin si dhe Ambasadorja e PINK, Znj. Belioza Çoku.

Huyeda ka shprehur dëshirën të aktivizohet në kauzën e të drejtave të njeriut dhe më konkretisht në atë të të drejtave LGBT duke u bërë Ambasadore pranë PINK / LGBT Pro Shqipëri. Qëllimi i takimit ishte që vetë vullnetarët dhe vizitorët e Ambasadës PINK të parashtronin përshtypjet dhe kërkesat e tyre për Ambasadoren e re.

Rreth Nesh

"Pink Embassy" si program:
Ka nisur të zbatohet në Shqipëri përmes një partneriteti mes organizatave COC Netherland, CRCA dhe LGBT PRO Shqipëri, me mbështetjen financiare të Programit të Transformimit Social (MATRA) të Ministrisë së Jashtme të Hollandës.

Lexo me shume

LGBT PRO Albania Beson se:

1 - Të gjithë njerëzit lindin të barabartë në të drejta dhe në dinjitet
2 - Të drejtat e komunitetit LGBT (Lezbike, gej, biseksualë, transgjinore) janë të drejta të njeriut
3 - Çdo individ pavarësisht orientimit seksual apo identitetit gjinor duhet të jetë i barabartë në shanse dhe mundësi për të garantuar cilësinë e jetës. Këto shanse duhet të jenë të njëjtat shanse që shoqëria i ofron kujtdo pjesëtari tjetër të vet.
4 - Homofobia mund të luftohet e mbi të mund të fitohet përmes një pune informuese dhe përmes shembujve positive

Lexo me shume© 2010 Pink Embassy | All right reserved