6 Të rinj aktivistë dhe studentë vlerësohen për mbështetjen e Seminarit ndërkombëtar

13 Tetor 2014 - Gjashtë të rinj dhe të reja u çertifikuan në datën 6 Tetor nga Ambasada PINK për pjesëmarrjen dhe angazhimin e tyre në Seminarin Ndërkombëtar “I/E lirë për tu shprehur – të luftojmë fjalimet e urrejtjes homofobike dhe transfobike” zhvilluar në Tiranë në datat 25-27 Shtator nga rrejti ndërkombëatar i organizatave rinore LGBT, BABELNOR.

I mirëpritur si aktivitet nga Ambasada PINK / LGBT Pro, seminari synoi të rriste kapacitetet e pjesëmarrësve për të gjetur mënyra si ti përgjigjen fjalimeve të urrejtjes të cilat përdoren shpesh kundër personave LGBT dhe grupeve të tjera vulnerabël. Ekspertë nga Këshilli i Europës zhvilluan trajnime për një njohje më të mirë të fjalimeve të urrejtjes dhe zhvillimin e kuadrit ligjor dhe mekanizmave në zgjidhjen e këtij fenomeni.

Vullnetarët dhe pjesëmarrësit nga Shqipëria përfituan nga trajnimi dhe shkëmbimi me aktivistët duke i ndihmuar ata në njohjen e Tiranës, zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme sociale dhe sensibilizuese në Tiranë dhe në lehtësimin e disa proceseve.

Ambasada PINK i falenderoi pjesëmarrësit dhe vullnetarët nga Shqipëria duke qenë të ndërgjegjshëm se falë njohurive dhe eksperiencës së fituar këta të rinj do të jenë aleatë në rritjen e njohurive të publikut për tematikat LGBTI.

Edhe një here skuadra e PINK falenderon Tea Hodaj, Denis Arapi, Xhuljana Çelaj, Elisa Xhafkollari, Iris Plangarica, Emi Lamllari, Eni Merepeza dhe Marsida Kacollja. 

Mbështetësit Dhe Partnerët