Ambasada PINK nënshkruan letren e mirëseardhjes për Këshillarin e cvështjeve LGBT në Bankën Botërore

Tiranë 8 Dhjetor 2015 – Ambasada PINK iu bashkua sot më shumë se 20 organinizatave LGBT dhe të të drejtave të njeriut nga e gjithë bota, të cilat i dërguan një letër mirëseardhjeje këshilltarit special për të drejtat LGBT në Bankën Botërore me qendër në ëashington. 

Që prej tre vjetësh Ambasada PINK është bërë pjesë e përpjekjes globale për të kërkuar që Banka Botërore të miratojë një politikë të saj për respektimin  dhe garantimin e barazisë Gjinore dhe të drejtave LGBT në të gjitha projektet dhe investimet e saj. Vetëm para pak ditësh Banka Botërore dhe Bordi i saj I drejtorëve caktuan Clif Cortez si një këshilltar të posacëm për këtë cështje. Bashkangjitur do të gjeni në versionin anglisht drejtuar atij.
 
 

Mbështetësit Dhe Partnerët