Koment mbi Politikat Mbrojtëse të Bankës Botërore me fokus gjininë, orientimin seksual dhe identitetin gjinor

02 Mars 2015 – Drafti i Bankës Botërore, i propozuar së fundmi, mbi masat mbrojtëse mjedisore dhe sociale, i listojnë gratë, vajzat dhe grupet gjinore e seksuale si “grupe vulnerabël”. Duke bërë këtë BB nuk arrin të vlerësojë se si çdo grup është vulnerabël në mënyra unike për shkak të paragjykimeve shoqërore dhe barrierave ligjore.

Personat me orientim seksual, identitet gjinor apo paraqitje që nuk përshtaten me pritshmëritë shoqërore përballen me vështirësi të mëdha edhe në shoqëri të lira e të hapura, duke iu nënshktruar abuzimeve dhe presionit për të fshëhur identitetet e tyre. Disa vende i dënojnë ligjërisht sjelljet homoseksuale apo personat trans, ndërkohë që shumë pak vende ofrojnë mbrojtje nga diskriminimi për shkak të orientimit seksual dhe identitetit gjinor. Për shkak të padukshmërisë së tyre ata përballen me sjellje të rrezikshme dhe kushte të papërshtatshme jetese që kanë ndikim shumë të madh në jetën e tyre. Këto rreziqe rrjedhin më së shumti për shkak të injorancës, diskriminimit, paragjykimit, persekutimit apo edhe dhunës shpesh me mbështetjen e vetë ligjit apo të paprekur prej ligjit. Padukshmëria e këtij komuniteti ka ndikim të madh sidomos në uljen e shanseve për të përfituar nga shërbimet shëndetësore, arsimi apo shanse punësimi. Nëse nuk diskutohen dhe përballen, paragjykimet dhe persektuimet mund të kenë pasoja afat-gjata në jetët e njerëzve duke përfshirë varfëri ekstreme, përjashtim social dhe jetesë të dhunshme.

Në të njëjtën mënyrë një kombinim i diskriminimit gjinor dhe barrierat ligjore kundër grave dhe vajzave kontribuojnë në përjashtimin e tyre dhe dhunën me bazë gjinore. Pabarazitë gjinore mbeten të mëdha në shumë vende përfshi moshën, pasjen e një prone, pjesëmarrjen në punësim, aksesin në arsim, pjesëmarrja dhe përfaqësimi politik, jetëgjatësia, të drejtat ligjore etj. Të gjitha këto kanë pasoja të rënda nëse nuk adresohen siç duhen në çdo nivel të zhvillimit të një projekti.

Shumë gra, vajza dhe minoritete seksuale e gjinore përballen me forma të shumëfishta diskriminimi dhe përjashtimi përfshi racën, origjinën, besimin fetar, gjuhën, bindjet politike etj.

Për rrjedhojë drafti i ri i masave mbrojtëse duhet të adresojë në mënyrë sistematike dhe aktive impaktin unik që çdo projekt i BB ka te gratë, vajzat dhe minoritetet seksuale e gjinore si dhe pasojat e tjera me të cilat përballen këto njerëz për shkak të formave dhe llojeve të tjera të diskriminimit. Kjo mund të arrihet nëse Masat Mbrojtëse të BB për Gjininë dhe Orientimin Seksual dhe Identitetin Gjinor do të kërkonin plotësimin e standarteve në fushat e mëposhtme:

 • Vlerësimi i Impaktit Social duhet të përfshijë gjininë, orientimin seksual dhe identitetin gjinor. Ky vlerësim duhet të shërbejë për të identifikuar dhe vlerësuar ndikimin që kanë projektet në lidhje me pengesat në aksesin në shërbimet e nevojshme, vlerësimin e alternativave dhe dizenjimin e masave të duhura monitoruese;
 • Indikatorë Bazë mbi Gjininë, Orientimin Seksual dhe Identitetin Gjinor për të vlerësuar nëse një projekt ka ndikime të ndryshme tek njerëzit bazuar në gjininë, orientimin seksual, identitetin gjinor apo paraqitjen e tyre dhe nëse ka individë që mund të bien pre e abuzimeve apo përjashtimit për shkak të paragjykimeve që lidhen me një ose më shumë nga faktorët e mësipërm;
 • Angazhim, Konsultim dhe Pjesëmarrje për gratë, vajzat dhe personat LGBTI në çdo fazë të një projekti. Masa specifike duhet të merren për të garantuar pjesëmarrjen aktive, konfidencialitetin dhe sigurinë e pjesëmarrësve;
 • Kornizë Planifikimi dhe Plane me bazë Gjinore, të Orientimit Seksual dhe Identitetit Gjinor për tu siguruar që këto grupe të kenë benefite të barabarta, të mbrohen nga pasoja negative të nje projekti dhe të kompensohen në mënyrë të kënaqshme, të ketë planifikim të mjaftueshëm dhe buxhetim të dedikuar.
 • Akses Universal dhe Plane Përfshirje për të garantuar akses në shërbime të mbrojtur nga kriminalizimi, diskriminimi dhe dhuna. Kjo përfshin pasjen e stafeve të trajnuara për të dhënë shërbime cilësore, një sistem shëndetësor të sigurtë, akses në shërbime cilësore dhe mjete për të mbajtur standarte të larta jetese si dhe mirëqenie emocionale.

Organizatat Mbështetëse

 1. Human Rights House, Albania
 2. PINK Embassy, Albania
 3. Access Chapter 2, South Africa
 4. SANAC Civil Society Forum, South Africa
 5. Lebanese Medical Association for Sexual Health, Lebanon
 6. India HIV/AIDS Alliance, India
 7. METRO Charity, United Kingdom
 8. The Bretton Woods Project, United Kingdom
 9. IDAHO Committee - International Day Against Homophobia and Transphobia
 10. Arab Trans Association
 11. The Global Alliance for LGBT Education, Netherlands
 12. Stonewall Housing, United Kingdom
 13. The Initiative for Equal Rights, Nigeria
 14. Micro Rainbow, United Kingdom
 15. Kaleidoscope Trust, United Kingdom
 16. Initiative for Improved Male Health, Nigeria
 17. Bank Information Center, United States
 18. Gender and Development Network, United Kingdom
 19. National Gay & Lesbian Human Rights Commission, Kenya
 20. Center Global, United States
 21. Chapter Four-Uganda, Uganda
 22. Blue Diamond Society, Nepal
 23. ILGA-Europe, Belgium
 24. International Rectal Microbicide Advocates – IRMA, Nigeria
 25. International Centre for Advocacy on Rights to Health, Nigeria
 26. The LGBT Center of Raleigh, United States
 27. LGBT United Tetovo, Macedonia
 28. ILGA – International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, Switzerland
 29. ReconcilingWorks, United States
 30. Stonewall, United Kingdom
 31. Closet de Sor Juana AC, México
 32. Beijing Gender Health Education Institute, China
 33. Labris - Lesbian Human Rights Organization, Serbia
 34. Queer Zagreb, Croatia
 35. Domino and ZbeLeTron, Croatia
 36. Sarajevo Open Centre, Bosnia & Herzegovina
 37. Queeria - Center for Promoting Culture of Nonviolence and Equality, Serbia
 38. Belgrade Pride Parade, Serbia
 39. Kaos GL Association, Turkey
 40. LGBT Forum Progress, Montenegro
 41. LGBTIQ Social Center, Montenegro
 42. LGBTI Support Center - Helsinki Committee for Human Rights of the Republic of Macedonia
 43. Thessaloniki Pride, Greece
 44. Alliance against Discrimination of LGBT people, Albania
 45. Public Information and Need of Knowledge NGO, Armenia
 46. Aswat- Palestinian Gay Women
 47. Subversive Front, Skopje, Macedonia
 48. Israeli Queers for Palestine, Israel
 49. Athens Pride, Greece
 50. SPoD LGBTI, Turkey
 51. CEL, Kosovo
 52. QeSH, Kosovo
 53. Open Mind Spectrum Albania - OMSA
 54. Community Development Center & Network "Today for the Future", Albania
 55. Tirana Legal Aid Society, TLAS, Albania
 56. Albanian Center for Population and Development, Albania
 57. Beyond Barriers, Albania
 58. Youth in Free Initiative, Kukes, Albania
 59. Albanian Institute for Public Affairs, Albania
 60. "Harriet Martineau" Foundation, Albania
 61. Focus on Women’s Development, Kuçovë, Albania
 62. Intellectual Women of Shkodra, Albania
 63. Observatory for Children's Rights, Albania
 64. Children’s Human Rights Centre of Albania                
 65. Supporting women in the family, Albania
 66. Association for Integration of Informal Areas, Albania
 67. Roma Virtual Network, Israel
 68. Gayten-LGBT, Serbia
 69. Instituto Runa de desarrollo y Estudios sobre Género, Spain
 70. Gender Action, United States
 71. LGBTT Solidarity Association, Turkey
 72. TRANSform, Romania
 73. Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität, Germany
 74. Bisexual Alliance Victoria, Australia
 75. Transgender Victoria, Australia
 76. Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género, Peru
 77. Human Rights Watch, United States
 78. Pehchan North Region Office, India
 79. Kinnar Bharti, India
 80. Parivartan Trust, India
 81. Mitr TI +, India
 82. Kashish, India
 83. Ekta Trust, India
 84. Samarpan, India
 85. Shaan, India
 86. Himayat, India
 87. Mansa, India
 88. Navjeewan, India
 89. Welcome Foundation, India
 90. Sangharsh, India
 91. Dostana, India
 92. Sneh, India
 93. Saahil- E-Sasaram, India
 94. Asha Trust, India
 95. Ibteda-e-anees, India
 96. Humkhayal Trust, India
 97. Ujala Trust, India
 98. Sankalp, India
 99. Naya Savera, India
 100. Basera Trust, India
 101. Rhythm, India
 102. Ekta sewa  sansthan, India
 103. Bharosa TI+, India
 104. Rose Foundation, India
 105. Gulshan- E –Ishq, India
 106. Jagriti Foundation, India
 107. Saathi Seva Santhan, India
 108. TLF Sexuality, Health and Rights Educators, Philippines
 109. Groundation, Grenada
 110. Quality of Citizenship, Jamaica
 111. Society Against Sexual Orientation Discrimination (SASOD), Guyana
 112. Human Rights Campaign, United States
 113. Colour Youth – LGBTQ Youth Community of Athens, Greece
 114. TransAkcija, Slovenia

Personat Mbështetës

 1. Olumide Makanjuola
 2. Adebisi Alimi
 3. Tamara Adrian
 4. Miroslaëa Makuchoëska
 5. Dr. Greg Ussher
 6. Ëim Antonio Monasso
 7. David Masengesho
 8. Kelechi Ugoh
 9. Rev. Canon Albert Joy Ogle
 10. Denis LeBlanc
 11. Oleg Tomilin
 12. Philip Ë. Moeller
 13. Tushar M.
 14. John Adeniyi
 15. Stein Ëolff Frydenlund
 16. Filippos Paganis
 17. Belissa Andia Perez
 18. Janneke van der Ros
 19. Monika Kocaqi
 20. Lavdie Ruçi

Mbështetësit Dhe Partnerët