Rreth PINK

Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri është një organizatë jo-fitimprurëse e cila punon për mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të personave lezbike, gej, biseksualë, transgjinorë, interseks dhe queer në Shqipëri.

Zanafilla e punës sonë janë mesi i viteve 2000 me grupin e aktivistëve LGBT Pro pranë CRCA Shqipëri të cilët lobuan për avancimet e para ligjore dhe krijuan idenë e Ambasadës PINK.  Programi i parë nisi me “Pink Embassy” falë mbështetjes së Ministrisë së Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Vendeve të Ulëta në bashkëpunim me COC Hollandë, një nga organizatat më të vjetra LGBT në vend.

Aktivitetet publike nisën zyrtarisht në 17 Maj 2010 me programin “PINK Embassy – krijimi i mundësive dhe inkurajimi i komunitetit LGBT në Shqipëri”. I shtrirë në një periudhë kohore tre vjeçare, ky program arriti të bëjë të njohur kauzën LGBT në Shqipëri përmes fushatave ndërgjegjësuese dhe komunikimit periodik mediatik, të stimulojë pjesëmarrjen dhe angazhimin e institucioneve publike dhe atyre për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe të punojë për rritjen e kapaciteteve të tyre si dhe të garantojë hapësira sociale, kreative dhe emancipuese për komunitetin LGBT. Në harkun kohor 2010-2013 PINK u rregjistrua si organizatë pranë organeve gjyqësore, ngriti një skuadër kompakte, të dedikuar dhe profesionale dhe punoi për koordinimin e gjithë grupeve të interestit në të mirë të kauzës LGBT në vend.

Me përpjekjet e saj dhe me mbështetjen e partnerëve kombëtarë e ndërkombëtarë, në 17 Maj 2012 Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri realizoi “Festivalin e Diversitetit”, i pari aktivitet publik i realizuar në vend në një mjedis të hapur. Ky ishte një nga momentet më vendimtarë për njohjen e gjerë të kauzës LGBT në vend.

Ambasada PINK / LGBT Pro ka besuar gjithmonë se arritja e fuqizimit të të drejtave LGBT nuk mund të arrihet pa përfshirjen e institucioneve përgjegjëse dhe komunitetit. Për këtë arsye në këto vite pune intensive është mundësuar ngritja e marrëdhënieve të punës me institucione si Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Avokati i Popullit, Komisioneri për Mbrojtjen kundër Diskriminimit, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Bashkitë kryesore në vend etj. Në këto përpjekje ne falenderojmë të gjitha institucionet, organizmat dhe qeveritë e ndryshme që kanë mbështetur dhe vazhdojnë të mbështesin kauzën LGBT në Shqipëri në mënyrë aktive, serioze dhe miqësore. Miqtë tanë në këto përpjekje kanë qenë shoqëria civile shqiptare dhe organizata të shumta për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, të grave, fëmijeve, komuniteteve etnike, gjuhësore dhe kulturore, personave me aftësi të kufizuar etj.

Ne kemi punuar dhe lobuar për proçese të ndryshme reformuese të tilla si ndryshime ligjore, plane veprimi dhe masash për kauzën LGBT, kemi shërbyer si një qendër kërkimore dhe informimi për çështjet LGBT brenda dhe jashtë vendit dhe kemi bërë maksimumin të krijojmë një mjedis mirëkuptues, emancipues dhe progresiv për njohjen e drejtë të kauzës LGBT në vend.

Ambasada PINK / LGBT Pro është anëtare e organizmave ndërkombëtare si ILGA Europe dhe IGLYO si dhe e rrjeteve të organizatave LGBT si Rrjeti Rajonal kundër Homofobisë dhe Transfobisë, BABELNOR etj.

Prej vitit 2014 Ambasada PINK / LGBT Pro po punon për realizimin e Pride-t të parë LGBT në Shqipëri, në 17 Maj, si dhe për avancimin e të drejtave të personave LGBT me politika qëndrore dhe lokale, rritje kapacitetesh, lobim dhe advokim, programme trajnimi etj.

Fushat tona të përparësisë janë:

 • implementimi i plotë i Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi;
 • njohja ligjore e personave LGBT dhe garantimi i barazisë së tyre të plotë në raport me çdo qytetar tjetër të Shqipërisë;
 • emancipimi i ligjit shqiptar në raport me njohjen dhe shprehjen e gjinisë;
 • garantimi i të drejtës së bashkëjetesës dhe martesës për personat LGBT;
 • garantimi i të drejtës për të adoptuar fëmijë dhe krijuar familje;
 • implementimi i një plani masash kombëtar nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë për avancimin e të drejtave LGBT;
 • krijimi i qyteteve miqësore ndaj personave LGBT (qytetet ylber), për mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave LGBT në nivel lokal;
 • reformimi i sistemit arsimor në Shqipëri për integrimin e plotë të çështjeve LGBT, si çështje e të drejtave të njeriut, në kurrikulat e shkollave të vendit për një mirë-informim të brezave të rinj mbi çështje të orientimit seksual dhe identitetit gjinor;
 • mbrojtja e fëmijëve dhe adoleshentëve LGBT nga bulizmi dhe dhuna në shkolla si dhe luftimi i këtij fenomeni;
 • mbrojtja e personave LGBT nga dhuna e krimet e urrejtjes dhe krijimi i një mjedisi dhe përqasjeje pozitive nga Policia e Shtetit;
 • krijimi i mjediseve pranuese dhe pozitive brenda familjeve shqiptare me anëtarë LGBT etj;
 • garantimi i shërbimeve mjekësore të përshtatshme për personat e LGB dhe krijimi i kushteve për ndërhyrjet kirurgjikale të personave transgjinorë.

 

Mbështetësit Dhe Partnerët