Sllovenia lejon të drejtën e adoptimit të fëmijëve për çiftet në seks të njëjtë

Slloveni, 4 Tetor 2022 - Kuvendi slloven miratoi sot me 48 vota pro dhe 29 kundër, ndryshimet në Kodin e Familjes, të cilat përcaktojnë se martesa është bashkim i përjetshëm i dy personave. Në të njëjtën kohë, ato lejojnë çiftet në seks të njëjtë të adoptojnë bashkërisht një fëmijë në të njëjtat kushte si bashkëshortët.

Ndryshimet pasojnë një vendim kushtetues të botuar në korrik. Sipas saj, rregullorja aktuale, sipas së cilës vetëm personat e gjinive të ndryshme mund të lidhin martesë dhe çiftet në seks të njëjtë nuk mund të adoptojnë bashkë një fëmijë, është në kundërshtim me ndalimin kushtetues të diskriminimit. Gjykata Kushtetuese urdhëroi DZ të eliminojë antikushtetutshmërinë brenda gjashtë muajve.

Aty parashikohej gjithashtu se, deri në ndryshimet në legjislacion, martesa është një bashkim jetësor i dy personave pa dallim gjinie dhe se çiftet në seks të njëjtë mund të adoptojnë një fëmijë në të njëjtat kushte si bashkëshortët.

Qeveria, si propozuese e ndryshimeve, theksoi deklaratat e Gjykatës Kushtetuese se një diskriminim i tillë nuk mund të justifikohet me kuptimin tradicional të martesës si bashkim bashkëshortor dhe as me mbrojtjen e veçantë të familjeve. Sipas gjykatës, vendimi nuk ul rëndësinë e institucionit të martesës tradicionale si bashkësi jetësore bashkëshortore dhe nuk ndryshon kushtet apo pasojat e lidhjes së martesës mes personave të gjinive të ndryshme. Do të thotë vetëm se tani e tutje, përveç partnerëve heteroseksualë, mund të lidhin martesë edhe partnerët e të njëjtit seks, theksoi qeveria.

Grupet parlamentare të koalicionit mbështetën qeverinë në qëndrimet e tyre, ndërsa grupet parlamentare të SDS dhe NSi e kontestuan. Sipas SDS-së, çiftet në seks të njëjtë deri më tani kanë pasur të drejta të barabarta, përveç birësimit dhe fekondimit me ndihmë biomjekësore. Sipas NSi, megjithatë, nuk është e kuptueshme se si një bashkim midis një burri dhe një gruaje mund të ketë të njëjtin kuptim si një bashkim midis personave të të njëjtit seks. Sipas tyre, bashkimi midis një burri dhe një gruaje është një bashkim nga i cili lind natyrshëm jeta e një fëmije të ri, ndërsa kjo nuk ndodh me bashkimin e të njëjtit seks.

Në BE, adoptimi i përbashkët i fëmijëve për çiftet në seks të njëjtë është rregulluar nga 13 shtete anëtare, përkatësisht Austria, Belgjika, Danimarka, Finlanda, Franca, Irlanda, Luksemburgu, Malta, Gjermania, Holanda, Portugalia, Spanja dhe Suedia.

Lajmin në versionin original mund ta gjeni në linkun bashkangjitur: https://slovenia.postsen.com/local/33887/From-now-on-same-sex-couples-have-the-right-to-adopt-children-in-Slovenia-as-well.html

Mbështetësit Dhe Partnerët