5% TË PBB-së, PËR ARSIMIN E FËMIJËVE DHE TË RINJVE TANË!

DEKLARATË PUBLIKE

Tiranë, 12 Dhjetor 2018 – Organizatat e Shoqërisë civile me anë të kësaj deklarate publike duan të shprehin mbështetjen e tyre për kërkesën e studentëve për rritjen e buxhetit të arsimit në Shqipëri në masën 5 % të prodhimit të përgjithshëm bruto (PBB).

Shqipëria investon vetëm 3.3% e PBB-së për arsimin, shifër kjo larg standardit ndërkombëtar dhe atij rajonal. Kjo masë e ulët e investimeve cënon të drejtat e fëmijëve dhe të të rinjve për ofrimin e arsimit publik pa pagesë, cilësor dhe gjithëpërfshirës për të gjithë.

Në vende me të ardhura si Shqipëria, investimi me 1 dollar me shumë në arsim do të gjeneronte të ardhur prej me tepër se 5 dollarë  në të ardhurat vjetore të një vendi për person.

Prej vitesh Koalicioni për Arsimin nëShqipëri (ACE) dhe Organizatat e Shqoqërisë Civile i kanë kërkuar Qeverisë, Kuvendit dhe çdo partie politike alokimin me 5% të PBB për arsimin në vend.

5% E PBB PËR ARSIMIN GARANTON:

 • Sigurimin e arsimit publik cilësor, gjithëpërfshirës dhe pa pagesë për çdo fëmijë dhe të ri kudo në Shqipëri.
 • Rritje të investimeve në infrastrukturën, në laboratorë, klasa, palestra dhe biblioteka cilësore.
 • Rrit cilësinë e mësimdhënies duke u përkthyer kjo në rritje të arrijeve akademike të krahasueshme me vendet e Bashkimit Europian.

Ne shprehim bindjen tonë se e drejta e çdo individi për arsim publik falas, cilësor dhe të garantuar për të gjithë, është një e drejtë bazë e njeriut që duhet respektuar nga të gjithë. Në këtë kuadër ne ftojmë Kuvendin e Shqipërisë, Qeverinë dhe të gjithë institucionet, partitë politike dhe partnerët socialë, që së bashku të bëjnë të pamundurën për të respektuar dhe garantuar këtë të drejtë.

Rrjetet dhe organizatat që i bashkohen thirrjes:

RRJETET

 1. Koalicioni për Arsimin në Shqipëri (ACE)
 2. Rrjeti Kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri (ANYN)
 3. Rrjeti Kombëtar për të Drejtat e Fëmijëve “VEPRO PËR FËMIJËT!”
 4. Shtëpia e të Drejtave të Njeriut (HRH)
 5. Rrjeti i Grave për Demokraci

ORGANIZATAT

 1. Qendra për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe të Rinjve, Shqipëri (CRCA)
 2. Linja e Këshillimit të Fëmijëve ALO 116
 3. Laboratori i Politikave për Fëmijët dhe të Rinjtë në Shqipëri
 4. Ambasada PINK Shqipëri
 5. Qendra e Informacionit dhe Kërkimeve për të Drejtat e Fëmijëve
 6. Shoqata Ndihmoni Jetën
 7. Instituti Shqiptar për studime Ligjore dhe Territoriale (ALTRI)
 8. Qendra Kombëtare për Studime Sociale
 9. La casa nel Cuore
 10. Down Syndrom Albania
 11. Partnerë për Fëmijët
 12. Fondacioni Arsimor Shqiptar
 13. World Vision Albania
 14. Komiteti Shqiptar i Helsinkit
 15. Albanian Disability Rights Foundation
 16. Qendra Europiane
 17. Shoqata Kombëtare Edukim për Jetën
 18. Save the Children Shqipëri
 19. Qendra VATRA, Vlorë
 20. Qendra për Popullsinë dhe Zhvillimin
 21. Në Dobi të Gruas Shqiptare
 22. Action for Change and Transformation
 23. Rromano Kham 
 24. Terre des Hommes
 25. ARSIS, Organizatë Shoqërore për Përkrahjen e të Rinjve

 

Mbështetësit Dhe Partnerët