GJYKATA E STRASBURGUT: STERILIZIMI I DETYRUAR I PËRSONAVE TRANSGJINOR ËSHTË SHKELJE E TË DREJTAVE TË NJERIUT

Javën e kaluar, Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut vendosi që, ti kërkohen njerëzve trans t'i nënshtrohen sterilizimit në mënyrë që të njohin gjininë e tyre, shkel të drejtat e njeriut.

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut në rastin e AP dhe të tjerë në Francë, tre persona transgjinorë u përpoqën për të ndryshuar shënimet mbi seksin e tyre dhe emrat në certifikatat e tyre të lindjes, dhe janë refuzuar kështu nga gjykatat kombëtare, pasi ata nuk kanë plotësuar kërkesën për infertilitetit.

Aplikantet u shprehën se autoritetet kishin shkelur të drejtën e tyre për respektimin e jetës së tyre private (neni 8 i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut) duke e bërë njohjen gjinore të kushtëzuar mbi nënshtrimin e një operacioni që përfshin një probabilitet të lartë të sterilitetit.

Gjykatësit e Strasburgut kanë deklaruar se vërtetë kërkesa për t’ju nënshtruar sterilizimit ose trajtimit që përfshin një probabilitet shumë të lartë të sterilitetit, me qëllim të ndryshimit të gjithë certifikates së lindjes, shkel të drejtën për respektimin e jetës private.

Sirpa Pietikäinen MEP, Zëvendës-President i Ndërgrupit për të drejtat e LGBTI, përshëndeti vendimin: "Ky vendim është jashtëzakonisht i vlefshëm për t'i dhënë fund shkeljes së neveritshme të të drejtave të njeriut të personave transgjinorë."

"Vendimi reflekton një njohje që e drejta për integritet fizik është një e drejtë e patjetërsueshme e njeriut, për të cilën çdo person ka të drejtë."

Daniele Viotti MEP, Co-President i Ndërgrupit, shtoi: "Ndërsa vendimi është një hap i madh përpara për njerëzit transgjinorë në Europë, kjo është për të ardhur keq se Gjykata nuk i ka parë ekzaminimet e detyrueshme mjekësore dhe diagnozat e shëndetit mendor si shkelje të Konventës”.

"Megjithatë, kjo duhet të motivojë Parlamentin, Komisionin Evropian dhe shtetet anëtare që të dyfishojnë përpjekjet tona për t'i dhënë fund diagnozës stigmatizuese dhe të panevojshme të 'çrregullimit të identitetit gjinor" dhe ekzaminimit mjekësor të detyruar. "

Mbështetësit Dhe Partnerët