Lancohet anketa mbi dimensionet socio-ekonomike të përjashtimit LGBTI në Ballkanin Perëndimor

Personat LGBTI janë të ftuar ta plotësojnë.

 

Duke filluar që nga data 1 janar personat lezbike, gei, biseksualë, trans, interseks, queer që jetojnë në Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Kroaci, Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi, Serbi dhe Slloveni, mund të plotësojnë pyetësorin i cili do të zbulojë cështjet dhe sfidat me të cilat përballet komuniteti LGBTI gjatë shprehjes së orientimit të tyre seksual dhe identitetit gjinor, duke përfshirë përceptimet mbi të drejtat, dhunën, ngacmimet etj.

Kjo anketë online, e cila është më e madhja e këtij lloji, është bërë fillimisht në vitin 2012 në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, duke përfshirë Kroacinë (atëherë një vend kandidat). 93.000 njerëz i janë përgjigjur anketës e cila për fat të keq nuk përfshinte Ballkanin Perëndimor.

Duke qenë se anketa është kryer tashmë në vitin 2012 në Kroaci dhe Slloveni ndër të tjera do të  të ofrojë mundësi për të matur në mënyrë të detajuar progresin ose regresin që të dy vendet mund të ketë kaluar.

Ndërkohë, Instituti Kombëtar Demokratik Poll Rajonal ka kryer anketimin në vitin 2015, në 6 vende të tjera të rajonit, që do të ofrojnë mundësi për krahasim.

Hulumtimi është mbështetur nga Banka Botërore dhe është duke u zbatuar nga IPSOS Strategic Marketing, Instituti Williams UCLA dhe ERA - Shoqata LGBTI të drejta të barabarta për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë.

Në Serbi, projekti hulumtues gjithashtu do të ketë një studim mbi të ardhurat dhe Kushtet e Jetesës (SILC), rezultatet e komunitetit LGBTI do të krahasohen me ato të popullsisë së përgjithshme. Kjo do të jetë një nga përpjekjet e para globalisht për të siguruar të dhëna të krahasueshme në detaje të mëdha.

Si e tillë, ERA dëshiron të ftojë të gjithë anëtarët e saj në të gjithë rajonin dhe anëtarët e komunitetit LGBTI për të plotësuar pyetësorin duke klikuar në linkun e mëposhtëm, dhe të shpërndajë atë me komunitetin dhe rrjetet e tyre: https://cawi.ipsos.rs/sms3/1605141201/index.php

Gjatë javëve të ardhshme është e rëndësishme që të gjithë të plotësojnë dhe të përhapin këtë anketë me kontaktet e tyre. Është gjithashtu shumë e rëndësishme që njerëzit nga të gjitha identitetet e LGBTIQ + spektrit të plotësojnë pyetësorin. Ndër të tjera, anketa synon të bëjë analizë të plotë të perceptimeve, nevojave dhe çështjeve të personave trans dhe interseksual.

Anketa është në dispozicion në të gjitha gjuhët zyrtare të rajonit dhe mund të plotësohet nga të gjithë llojet e shfletuesve si dhe mund të plotësohet nga pajisje të tilla si kompjutera, laptopë, tableta dhe celularë.

Për çdo pyetje ose pasiguri organizatat janë të ftuara të na shkruajnë direkt duke dërguar një e-mail në office@lgbti-era.org

Edhe një herë lusim të gjithë njerëzit LGBTI që jetojnë në rajon për të plotësuar pyetësorin dhe për të shpërndarë atë me rrjetet e tyre.

Eksperienca juaj vlen!

Mbështetësit Dhe Partnerët