Parlamenti Europian flet për të drejta të barabarta të lejes prindërore për çiftet e të njëjtit seks me fëmijë

E Mërkurë, 18 Maj 2016: Javën e kaluar, Parlamenti Europian foli në favor të të drejtave të barabarta të lejes prindërore për çiftet e të njëjtit seks me fëmijë.

Në raportin e vlerësimit të zbatimit të ligjit të BE-së (Direktiva 2010/18 / EU) mbi lejen prindërore, Parlamenti theksoi se "leja prindërore e përshtatshme, individuale dhe e  kompensuar  është e rëndësishme për prindërit e  të njëjtit seks në mënyrë që të jenë në gjendje të arrijnë një ekuilibër midis punës dhe jetës së tyre. (Konsideratë S)

Për më tepër, raporti mirëpret faktin se "disa Shtete Anëtare kanë zhvendosur dispozitat e direktivës përtej fushës minimale të aplikimit, duke bërë të mundur... Çiftet e të njëjtit seks dhe prindër me fëmijë të adoptuar të përfitojnë." (Paragrafi 6)

Sipas ligjit të BE-së, të punësuarit kanë të drejtën e lejes prindërore, kur një fëmijë është i lindur apo adoptuar. Megjithatë, i takon secilit shtet anëtar për të vendosur mbi aksesin për këtë pushim, duke përfshirë edhe sa mbulim financiar mund të sigurohet.

Maria Arena MEP, Anëtare e Ndërgrupit LGBTI dhe autore e raportit, ka reaguar: "Kur një fëmijë është i lindur apo i adoptuar, është shumë e rëndësishme që prindërit të jenë në gjendje të kalojnë kohë me fëmijët e tyre për të zhvilluar një marrëdhënie.  Pasja e kushteve të mira të lejes prindërore është thelbësore për të garantuar këtë."

"Kjo është e njëjtë për të gjithë prindërit, pavarsisht orientimit seksual. Është e rëndësishme që këto të drejta kryesore të sigurohen në mënyrë të barabartë për të gjithë."

Malin Bjork MEP, zv/Presidenti  i Ndërgrupit LGBTI shtoi: "Të jesh një prind i ri është një ndërmarrje e madhe. Për këtë arsye është aq e rëndësishme thirrja e parlamentit për leje prindërore të përshtatshme, individuale, të kompensuara për të gjithë prindërit, pa diskriminim ndaj prindërive të të njëjtit sex".

"Unë jam i kënaqur që parlamenti iu ka rezistuar përpjekjeve nga EPP për të fshirë të gjitha referencat mbi prindërit e të njëjtit seks, dhe u ngrit për të gjithë prindërit sot, duke theksuar nevojën për të garantuar të drejtat të barabarta të lejes prindërore për të gjithë prindërit."

Mbështetësit Dhe Partnerët