Pralamenti Europian nuk miraton Kushtetuten e re Hungareze

Parlamenti Europian miratoi një zgjidhje për kushtetutën e rishikuar të Hungarisë. Duke I rikujtua Hungarisë detyrimin kundrejt ligjeve ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, Parlamenti vuri në dukje se ligji themelor hungarez deshton të bëjë të jashtëligjshme diskriminimin me bazë orientimin seksual.

Duke cituar kritikat e shumta të kushtetutës së re nga subjekte ndërkombëtare dhe organizata për të drejtat e njeriut, Parlamenti Evropian miratoi një zgjidhje jo detyruese e cila u bënë thirrje autoriteteve hungareze për të ndryshuar kushtetutën e re, ose të miratojë ligje të zakonshëm për të mbrojtur të drejtat e njeriut.

Veçanërisht, teksti kërkon Hungaria për të "garantuar mbrojtje të barabartë e të drejtave të çdo qytetari", dhe më tej ", në mënyrë të veccantë Kushtetuta e re të mbrojë të gjitha të drejtat themelore civile dhe sociale në përputhje me detyrimet ndërkombëtare të Hungarisë, ndalimin e dënimit me vdekje, burgit të përjetshëm pa kusht dhe diskriminimin në bazë të orientimit seksual, të ofrojnë garanci të mjaftueshme në lidhje me mbrojtjen e të drejtave themelore, dhe të bëjnë të qartë se të drejtat themelore janë të fituara në lindje dhe të pakushtëzuar ".

Ndërgrupore për të Drejtat e LGBT kishte paralajmëruar më parë se drafti i kushtetutës nuk arrinte të mbronte të drejtat e njerëzve LGBT; propozoi një përkufizim të kufizuar të termit familje "Familja" dhe mund të ndikojë shëndetin seksual dhe të drejtat e greve.

Artikull i: http://www.lgbt-ep.eu
 

Mbështetësit Dhe Partnerët