Serbi: i Pari Vendim i Gjykatës për Diskriminimin në Punë në Bazë të Orientimit Seksual

Beograd, 9 Janar 2013 - Aleanca Gay Strait (GSA) me anë të një njoftimi për shtyp informon se zyra e saj për Shërbime Gjyqësore mori vendimin final nga Gjykata e Apelit në qytetin e Novi Sad, ku konfirmohej sjellja diskriminuese dhe diskriminimin e ashpër ndaj M.A (25 vjeç) nga Serbia nga qyteti Vršac nga kolegu i tij Dario K. (26 vjeç) nga Vlajkovac (qytet afër Vršac). Diskriminimi ka vazhduar për disa muaj, në kompaninë në Vršac ku punonin të dy burrat.

Në Serbi për herë të pare jepet një vendim përfundimtar bazuar në Ligjin Kundër Diskriminimit duke prekur çështjen e diskriminimit në punë për shak të orientimit seksual. Shërbimi Gjyqësor i GSA, që përfaqsoi ligjërisht M.A, e ka mbrojtur këtë çështje kundër Dario K. që nga Prill, 2011. Vendimi final i Gjykatës së Apelit detyron Dario K. të dëmshpërblejë M.A me shumën180 mijë dinarë serb për dëmet e shkaktuara si shqetësim në formën e ankthit mendor për shkak të shkeljes së mbrojtjes personale dhe të drejtën e privatësisë, reputacionit, dhe nderit; Dario K. do paguajë kostot e shërbimeve gjyqësore të ofruar nga GSA që shkon në shumën 99 mijë dinarë serb.

M.A. erdhi pranë zyrave të GSA në Mars 2011 dhe përshkroi çështjen, ku kolegu i tij Dario K. e për një kohë të gjatë e kërcënonte dhe e fyente. Kjo sjellje e Dario K. filloi pasi ai kishte marrë telefonin e M.A pa leje dhe kishte lexuar mesazhet e tij private, ku kishte zbuluar për orientimin seksual të M.A. Pas kësaj Dario K. filloi ta fyente dhe kërcënonte M.A duke i thënë mes të tjerave: “Ti pederast, ma shpif”, “Ti je i shpifur, duhet t’ju vënë të gjithë në hu” dhe “Ju të gjithë duhet të dënoheni me vdekje” dhe më pas e kërcënoi “do të vras nësë vjen ndonjë gjë nga gjykata apo policia”. M.A gjithashtu thotë që Dario K. ka qënë fizikisht i dhunshëm ndaj tij në disa raste. Për shkak të një sjellje të tillë nga kolegu i tij ka qënë i detyruar të kërkojë asistencë mjeksore.

Gjykata e Apelit vendosi se në këtë rast i akuzuari Dario K. ka vepruar në mënyrë diskriminuese ndaj M.A për shkak të orientimit të tij seksual (gei) dhe duke qënë se kjo sjellje është përsëritur për 6 muaj, i akuzuari ka diskriminuar dhe diskriminmi quhet i rëndë. Vendimi është bazuar në Nenin 12, 13 dhe 21 të Ligjit kundër Diskriminimit dhe Gjykata Apelit ka evidentuar dhe shkeljen e Neneve 21, 23 dhe 25 të Kushtetutës Serbe që e ndalon diskriminimin bazuar në cilindo motiv dhe që garanton të drejtën e dinjitetit human dhe të integritetit mendor.

Në shënimin e saj në vendimin përfundimtar, Gjykata e Apelit ka thënë se “është padyshim që fjalët “pederast” janë shprehje që në gjuhën serbe kanë konotacione negative dhe fyese për personat meshkuj që identifikohen si gei” dhe përdorimi i tyre “përfaqson një akt shqetësues që ka si qëllim të dhunojë dhe që dhunon dinjitetin personal bazuar në një karakteristikë- orientimin seksual”. Duke u nisur nga fakti që i akuzuari pasi mësoi për orientimin seksual të M.A e fyente në shumë raste dhe për një kohë të gjatë, Gjykata e Apelit gjykoi se sjellja përfaqsonte një diskriminim të përsëritur dhe të zgjatur në kohë, dmth një diskriminim të rëndë.

Për fat të keq, vendimi i Gjykatës së Nivelit të Parë në qytetin e Vršac nuk ishte në favor të M.A. sepse e refuzoi çështjen për të marrë një vendim në lidhje me sjelljen diskriminuese të Dario K. dhe për të adresaur dëmshpërblim material. Sidoqoftë, Shërbimi Gjyqësor i GSA apeloi për këtë vendim në Gjykatën e Apelit të Novi Sad, ku pas kësaj Komiteti i Gjykatësve vendosi se vendimi i Gjykatës së Nivelit të Parë të Vršac ishte marrë në bazë të aplikimit të gabuar të ligjit për të dhënat dhe më pas lëshoi vendimin përfundimtar në bazë të fakteve të paraqitura.

GSA është shumë e kënaqur me vendimin e Gjykatës së Apelit të Novi Sad dhe shpejtësinë e proçesit si dhe me shpjegimin për vendimin nga Gjykata e Apelit, si dhe për faktin që Gjykata e Apelit nuk e ktheu çështjen për rishqyrtim, që është një praktikë e shpeshtë, por e mori vetë vendimin.

M.A. është gjithashtu i kënaqur me vendimin dhe konfirmoi në një bisedë me GSA, se ai mori dëmshpërblim dhe mbrojtje për dinjitetin e tij. Ndër të tjera ai shprehet:

“Unë përpiqem të punoj shumë dhe orientimi im seksual nuk ndikon në rezultatet e punës sime. Si të gjithë unë e konsideroj atmosferën në punë të jetë shumë e rëndësishme, por unë keqtrajtohesha dhe isha shumë i mërzitru nga poshtërimi i përditshëm. Ishte shumë e vështirë por unë e kuptova që nuk kisha pse të vuaja në këtë mënyrë pasi nuk kisha bërë asnjë gabim. Shkova tek GSA dhe nisa ndjekjen ligjore të çështjes. Unë doja që shteti të më mbronte, të tregonte që ishte i interesuar në mbrojtjen time. Unë jam shumë i kënaqur me vendimin final, spse konfrimon që mora vendimin e duhur, por me vendimin e shkallës së parë u zhgënjeva shumë. Pas tij mendova që nuk ka drejtësi, por nuk desha të dorzohem, vazhdova të luftoja dhe më në fund drejtësia erdhi.”

Që nga 2009 GSA Shërbime Gjyqësore ofron ndihmë ligjore falas për viktima të dhunës dhe dikriminimit bazuar në orientimin seksual dhe identitetin gjinor të vërtetuar apo të presupozuar, në këtë mënyrë duke krijuar praktika gjyqësore dhe duke monitoruar punën e policisë dhe të gjyqësorit. Deri tani ka ndjekur rreth 30 çështje në të gjitha gjykatat në Serbi dhe ka fituar disa vendime përfundimtare për diskriminimin duke përfshirë çështjen kundër të përditshmes Press dhe Nebojša Bakarec, si dhe disa vendime të shkallës së parë, që janë arritje të rëndësishme duke konsideruar që deri më 2009 në gjykatat Serbe nuk ishin praktika për çështjet në lidhje me orientimin seksual dhe identitetin gjinor.

GSA Shërbime Gjyqësore është aktaulisht përfshirë në disa çështje në sfera të ndryshme, duke përfshirë tentativë vrasjeje ndaj një lesbikeje A.Ž. në Tetor 2011 për shkak të një bluzeje me simbolin Paradë Krenarie, rrahjen e një djali gay V.M. afër një klabi gay në Shtator 2012, fyerja dhe keqtrajtimi i një mësuesi M.D. nga Novi Sad për shkak të orientimit të tij seksual, ndalimi i një conference për shtyp i GSA në Qëndrën Sava dhe të tjera, si dhe ofrimi i këshilave ligjore të personave LGBT në raste kur kanë gjyqe të pavarur. Rastet e udhëhequra nga Shërbime Gjyqësore GSA në më të shumtën e rasteve janë botuar në raportet vjetore të GSA në statusin e të drejtave të njeriut për personat LGBT në Serbi.

 

Mbështetësit Dhe Partnerët