Të drejtat e personave LGBTI: Europa me një dinamikë të re!

Ndërsa demokracia në Europë po vihet nën presion në rritje, Harta vjetore e ILGA-Europe Rainbow identifikon hapa përpara për të drejtat e LGBTI në disa vende.

E botuar në Forumin IDAHOT+ në Qipro më 12 maj 2022, Harta dhe Indeksi vjetor i Rainbow Europe i ILGA-Europe, duke renditur situatën ligjore dhe politike të personave LGBTI në 49 vende evropiane, zbulon se gjatë 12 muajve të fundit një dinamikë e re dukej se plotësonte boshllëqet që ekzistojnë rreth të drejtave të personave LGBTI. Kjo dinamikë i ka shtyrë standardet, duke u dhënë qeverive terren për të ndërtuar mbi të, pasi demokracia në Europë përballet me sfida të jashtëzakonshme,

Por nuk janë të gjitha lajmet e mira.

Në të kundërt, disa vende që dikur ishin kollonat kryesore për të drejtat e LGBTI-ve, po rrëshqasin poshtë standarteve, ndërsa të tjerat janë në rrezik të ndjekin precedentin e vendeve ku të drejtat LGBTI po instrumentalizohen për përfitime politike.

E publikuar çdo muaj maj që nga viti 2009, duke shënuar Ditën Ndërkombëtare Kundër Homofobisë, Transfobisë, Bifobisë dhe Interseksofobisë (IDAHOBIT), Harta e Rainbow ILGA-Europe rendit të 49 vendet evropiane në një shkallë midis 0% (shkelje të rënda të të drejtave të njeriut, diskriminim) dhe 100% (respektimi i të drejtave të njeriut, barazi e plotë).

Gjetjet e këtij viti janë një kontrast i mirëpritur me ato të hartës së vitit 2021, e cila identifikoi një qëndrim në vend të plotë të të drejtave dhe barazisë LGBTI në të gjithë Evropën.

 

Këtë vit ne vërejmë lëvizje pozitive në Hartën dhe Indeksin e Rainbow, veçanërisht:

  • Danimarka ka kapërcyer shtatë vende për të arritur vendin e dytë në renditjen e vitit 2022. Arsyeja për kalimin e Danimarkës në këtë pozicion, është se ajo po merr drejtimin në plotësimin e boshllëqeve kundër diskriminimit në legjislacionin aktual, duke përfshirë ligjin e trajtimit të barabartë, i cili mbulon shëndetin, arsimin, punësimin, ofrimin e mallrave dhe shërbimeve, dhe kodin penal për të përfshirë seksualitetin. orientimi, identiteti gjinor, shprehja gjinore dhe karakteristikat seksuale (SOGIESC) si faktorët rëndues në krimin e urrejtjes.
  • Më shumë vende po shtyjnë përpara për barazi duke i dhënë njohjen dhe mbrojtjen e duhur realiteteve të jetuara të njerëzve. Islandës iu dhanë pikë për shkak të njohjes së saj legjislative të prindërimit trans, ndër të tjera, ndërsa Gjermania prezantoi një ndalim të gjymtimit gjenital ndërseksual dhe Franca ndaloi të ashtuquajturën "terapia e konvertimit" bazuar në orientimin seksual dhe identitetin gjinor.
  • Pas viteve të bllokimit, ka një lëvizje pozitive legjislative në Greqi, Letoni, Lituani, Serbi, Sllovaki dhe Slloveni, duke kundërshtuar narrativën se ekziston një ndarje Lindje/Perëndim për të drejtat LGBTI në Europë, duke u ofruar qeverive në këto vende mundësi të forta për të. mbështetur demokracinë përmes miratimit dhe zbatimit.

 

Sipas Drejtoreshës Ekzekutive të ILGA-Europe, Evelyne Paradis: “Është inkurajuese të shohësh se disa qeveri zgjodhën në mënyrë aktive të ndërmarrin veprime reale gjatë 12 muajve të fundit për të avancuar barazinë LGBTI, dhe si rezultat, se Harta e Rainbow duket pozitivisht e ndryshme në krahasim me këtë herë vitin e kaluar. Përballë forcave anti-LGBTI që mbeten të përhapura në të gjithë Europën, ne mirëpresim mobilizimin e rinovuar nga një numër në rritje politikanësh dhe zyrtarësh qeveritarë për të bërë atë që nevojitet për të përmirësuar realitetet e jetuara të personave LGBTI. Duhet patjetër më shumë për të forcuar këtë dinamikë në rritje edhe në vitin e ardhshëm.”

Këtë vit, ILGA-Europe po prezanton një kategori të re për integritetin trupor ndërseksual. Me këtë titull të ri, ne duam t'u dërgojmë një mesazh të qartë qeverive se mbrojtja e të drejtave të njeriut të personave interseks kërkon përpjekje të përkushtuara dhe për të udhëhequr politikëbërësit se ku nevojiten ligje dhe politika specifike. Gjithashtu mundëson vlerësim më të mirë të punës në vazhdim.

Gjermania dhe Islanda i janë bashkuar numrit të vogël të vendeve që ndalojnë ndërhyrjet jo-mjekësore të nevojshme ndaj personave interseks pa pëlqim, por deri më tani asnjë vend, duke përfshirë vendin kryesor Maltën, nuk ka vendosur politikat e nevojshme të zbatimit dhe monitorimit që do të lejonin mbrojtjen e plotë të integritetit trupor të personave interseksualë. Puna legjislative për ndalimin e ndërhyrjeve po vazhdon në Austri, Qipro, Belgjikë dhe Francë.

Fatkeqësisht, nuk janë të gjitha lajmet e mira:

  • Mbretëria e Bashkuar ka pësuar një rënie të konsiderueshme në renditje, duke shkuar nga vendi i 10-të në vendin e 14-të, duke humbur pikë pasi këtë vit u soll prova se barazia trupore nuk është, siç përcaktohet në mandatin e tij, që mbrohet efektivisht për shkak të orientimit seksual dhe identiteti gjinor. Kjo vjen në një kohë të përhapjes së gjerë politike dhe mediatike anti-transmetuese, ndërkohë që qeveria britanike nuk po lëviz drejt reformave të premtuara prej kohësh për njohjen gjinore dhe ndalimin e të ashtuquajturës "terapia e konvertimit" për të gjithë.
  • Duke u përshkuar nga një rritje e ndjenjës zyrtare anti-LGBTI në Bullgari dhe Rumani, të dyja vendet tani janë jo shumë larg renditjes më të ulët në BE, e cila aktualisht i përket Polonisë. Rumania po humbet pikë për shkak të pengimit të lirisë së tubimit nga autoritetet duke ndaluar dhe dënuar ngjarjet e Pride (Krenarisë). Ndërkohë, Hungaria zbriti tre vende, kryesisht për shkak se parlamenti i saj miratoi një sërë amendamentesh që diskriminojnë drejtpërdrejt personat LGBTI, duke përfshirë ndalimin e "portretizimit dhe promovimit të identitetit gjinor të ndryshëm nga seksi në lindje, ndryshimi i seksit dhe homoseksualiteti". për personat nën 18 vjeç.
  • Mbeten boshllëqe të konsiderueshme për sa i përket mbrojtjes themelore kundër diskriminimit dhe dhunës në gati gjysmën e vendeve. Aktualisht, 20 vende nga 49 ende nuk kanë mbrojtje kundër krimit të urrejtjes bazuar në orientimin seksual, ndërsa 28 vende nuk kanë mbrojtje kundër dhunës bazuar në identitetin gjinor.

 

Drejtoresha e Avokimit të ILGA-Europe, Katrin Hugendubel tha: “Pavarësisht dinamikës së re që po shohim qartë, situata mbetet e brishtë. Një spirale në rënie e diskursit politik armiqësor, stanjacioni legjislativ dhe, në disa vende, edhe tërheqja e të drejtave dhe lirive LGBTI është shqetësuese. Dhe ndërsa vende si Bullgaria dhe Rumania, për shembull, nuk kanë qenë krye, ato po lëvizin poshtë në renditje, gjithnjë e më afër Polonisë, e cila është në fund të Bashkimit Europian.

"Situata në Mretërinë e Bashkuar, është një kujtesë e trishtuar se kur qeveritë nuk qëndrojnë të forta në angazhimet e tyre për të avancuar të drejtat e pakicave, një opozitë e fuqishme mund ta përdorë atë hapësirë ​​për të përhapur urrejtje dhe ndarje," shtoi Hugendubel.

Ukrainë

Ukraina u ngjit një vend në renditjen e Hartës së Rainbow për shkak të heqjes së kufizimeve për dhurimin e gjakut për burrat që kryejnë marrëdhënie seksuale me burra, i cili hyri në fuqi në Qershor 2021, pak më shumë se gjashtë muaj përpara se të fillonte sulmi rus në vend. Shoqëruesi i ILGA-Europe për Hartën e Rainbow, Raporti Vjetor, zbuloi se para luftës aktuale, kishte një optimizëm të kujdesshëm nga aktivistët LGBTI për rrugën përpara, me një gatishmëri për të diskutuar të drejtat legjislative nga disa politikanë. Pas luftës, kjo duhet t'i sigurojë Ukrainës një themel mbi të cilin të ndërtojë një kornizë legjislative që mbron të gjithë qytetarët e saj dhe një shoqëri që vlerëson njerëzit LGBTI si pjesë të përbërjes së saj demokratike.

Said Paradis deklaroi se: “Të drejtat e njeriut dhe barazia LGBTI janë një shënues i një shoqërie demokratike ku të drejtat dhe liritë e njeriut të të gjithë qytetarëve respektohen dhe mbështeten plotësisht. Historia e kohëve të fundit na ka mësuar se një nga hapat e parë drejt erozionit të demokracisë është goditja zyrtare e personave LGBTI dhe minimi i të drejtave të tyre njerëzore. Ky në thelb është një akt i synimit të një pakice të cënueshme për të minuar lirinë më të gjerë.

“Siç ka paralajmëruar prej vitesh ILGA-Europe, ngjarjet e fundit në Europë dëshmojnë se nuk mund të jemi të vetëkënaqur kur shënjestrimi politik i minoriteteve përdoret nga forcat antidemokratike. Antidoti i vetëkënaqësisë është veprimi. Është e domosdoshme në këtë kohë që ne të avancojmë në mënyrë proaktive barazinë duke krijuar politika dhe praktika gjithnjë e më të forta për t'u siguruar që shoqëritë tona janë vërtet të drejta, gjithëpërfshirëse dhe respektuese për të gjithë, "përfundoi Paradis.

 

Përmbledhje e Hartës së Europës Rainbow 2022

Për të shtatën vit radhazi, Malta vazhdon të zërë vendin e parë në Hartën e Europës Rainbow, me një rezultat prej 92%.

Me 74 pikë, Danimarka tani zë vendin e dytë - kjo është një rritje prej shtatë vendesh, e nxitur kryesisht nga ndryshimet në legjislacionin e saj për krimin e urrejtjes dhe trajtimin e barabartë.

Belgjika vjen në vendin e tretë me një rezultat prej 72%.

Ndërkohë Shqipëria mban vendin e 28 në hartën Rainbow, me 32 % të plotësimit të të drejtave të personave LGBTI.

Tre vendet në skajin tjetër të shkallës Rainbow Europe janë Azerbajxhani (2%), Turqia (4%) dhe Armenia (8%), saktësisht e njëjta gjë si dy vitet e fundit.

Mbretëria e Bashkuar është vendi me rënien më dramatike të pikëve të saj, duke humbur 11% pikë në lidhje me punën joefektive dhe josistematike të mandatit të barazisë trupore për orientimin seksual dhe planin e veprimit të identitetit gjinor dhe barazisë që nuk ripërtërihet apo zbatohet.

Edhe Portugalia ka rënë me 5% pikë për shkak të skadimit të planit të veprimit të qeverisë.

Danimarka, Islanda, Franca, Greqia dhe Letonia janë vendet me kapërcimin më të madh në pikë. Islanda amendoi ligjin e saj për fëmijët për të lejuar regjistrimin neutral ndaj gjinisë për prindërit, një hap që njeh prindërimin trans. Islanda gjithashtu mori pikë në lidhje me kategorinë e re të ILGA-Europe "integriteti trupor ndërseksual".

Franca miratoi një ndalim për terapitë e konvertimit, hoqi ndalimet për dhurimin e gjakut dhe miratoi një ligj për inseminimin e asistuar mjekësor. Greqia hoqi gjithashtu ndalimet për dhurimin e gjakut dhe miratoi një plan të ri veprimi për barazinë. Letonia ndryshoi kodin e saj penal në një mënyrë që gjykatat ta zbatojnë atë për të mbrojtur orientimin seksual si një faktor rëndues.

Harta dhe Indeksi i Rainbow rendit 49 vende evropiane në praktikat e tyre ligjore dhe politike për personat LGBTI, nga 0-100%.

Për të krijuar renditjen e vendeve, ILGA-Europe shqyrton ligjet dhe politikat në 49 vende duke përdorur një sërë kriteresh. Nga maji 2022, numri i kritereve individuale të përdorura është rritur në 74, të ndarë në shtatë kategori tematike: barazi dhe mosdiskriminim; familja; krimi i urrejtjes dhe gjuha e urrejtjes; njohja ligjore e gjinisë; integriteti trupor ndërseksual; hapësira e shoqërisë civile; dhe azil. Më shumë informacion mbi listën e kritereve dhe peshën e tyre në rezultatin total mund të gjeni në www.rainbow-europe.org/about

Rainbow Europe 2022 tregon gjithashtu historinë e një lëvizjeje në zhvillim. Edicioni i 14-të i Indeksit prezanton një kategori krejt të re: "Integriteti trupor ndërseksual" dhe ndryshimet në peshën që u jepet çështjeve të ndryshme që ai kap. Mesazhi është i qartë: për lëvizjen tonë në Europë, ligjet e barazisë dhe jo-diskriminimit, njohja ligjore gjinore, integriteti trupor, mbrojtja nga urrejtja dhe dhuna, të drejtat familjare dhe mbrojtja e azilkërkuesve janë të gjitha të ndërlidhura dhe po aq thelbësore për gëzimin e plotë të të drejtave te njeriut për personat LGBTI.

Harta dhe Indeksi Rainbow paraqet një pamje të pamjes së politikave aktualisht, ndërsa rekomandimet tona specifike për vendin përpiqen t'i përgjigjen pyetjes "çfarë do të ndodhë më pas?" Këto rekomandime synojnë të inkurajojnë politikëbërësit që të adresojnë prioritetet më urgjente ligjore dhe të politikave brenda kornizës së Hartës dhe Indeksit tonë Rainbow. Rekomandimet u mblodhën pas një konsultimi online me një gamë të gjerë organizatash LGBTI në vende të ndryshme. Si rezultat, rekomandimet janë përshtatur për nevojat e aktivistëve që punojnë në terren.

Mbështetësit Dhe Partnerët